Kelionės į Izraelį - Žvėryno veterinarijos gydykla

Kelionės į Izraelį

Kelionės į Izraelį

Izraelio veterinarijos tarnybų ir gyvūnų sveikatos reikalavimai, nuo 2010 m. gegužės 1 d.
 1. Pagal Gyvūnų ligų įsaką (gyvūnų importas) 5734-1974, šunų ir kačių importui į Izraelį reikalinga importo licenzija, kurią išduoda Žemės Ūkio ir kaimo plėtros ministerijos veterinarijos tarnybų direktorius (toliau – direktorius).

 2. Gyvūnus galima importuoti tik per šiuos sienos kirtimo punktus: Ben Gurion oro uostas, Haifos jūrų uostas, Ashdod jūrų uostas ir Eilat jūrų uostas.

 3. Importuojant reikalingas oficialus veterinarinio sveikumo sertifikatas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 10 dienų iki atvykimo ir pasirašytas kilmės šalies valstybinio veterinarijos gydytojo. Sveikumo sertifikatas išduodamas pagal pavyzdį, pateiktą importo leidimo A priede, ir yra importo leidimo sudėtinė dalis.

 4. Įvežtas į Izraelį šuo/katė turi būti ne jaunesnis kaip 4 mėn. amžiaus, išskyrus atvejus, kai atvykstama iš išnašų 2 punkte nurodytų šalių, iš kurių gyvūną augintinį galima įvežti nuo 3 mėn. amžiaus.

 5. Pagal šunų kontrolės reglamentą (pavojingų šunų importas) 5765-2004, draudžiama importuoti pavojingų veislių# šunis, taip pat pavojingų veislių šunų mišrūnus, kurie turi elgesio ir fizinių panašumų su pavojingų veislių šunimis, išskyrus išimtinius atvejus, kai pateikiama pagal minėtą reglamentą išduota direktoriaus licenzija.

 6. Visi šunys ir katės turi būti paženklinti poodine elektronine tapatybės nustatymo priemone, kuri skleidžia 134,2 kiloherco dažnius ir kurią galima nuskaityti elektroninės tapatybės nustatymo priemonės skaitytuvu, kuris atitinka ISO standarto Nr. 11784 ar ISO standarto 11785 A priedo nuostatas. Jeigu elektroninė tapatybės nustatymo priemonė neatitinka šių standartų, importuotojas ar jo atstovas privalo turėti kitą priemonę jai nuskaityti. Reikia atsiminti, kad tokia elektroninė tapatybės nustatymo priemonė neatitinka Izraelio ženklinimo teisinių reikalavimų.

 7. Visiems šunims ir katėms reikia veterinarinio sveikumo sertifikato, nurodyto 3 punkte, kuriame pažymima, kad:

a) patikrinimo metu jie neturėjo jokių užkrečiamų ar infekcinių ligų požymių,

b) jie buvo vakcinuoti prieš pasiutligę ne daugiau, kaip vieną kartą per metus ir ne vėliau, nei prieš 30 dienų iki atvykimo į Izraelį,

c) 30 dienų po vakcinavimo prieš pasiutligę gyvūnui atliktas A serologinis tyrimas, kuriam mėginį paėmė įgaliotas veterinarijos gydytojas; tyrimas atliktas ES patvirtintoje laboratorijoje ir tyrimo rezultate nurodoma, kad pasiutligės neutralizavimo antikūnių titras buvo 0,5 IU/ml ar daugiau.

 1. Importuotojas ar savininkas privalo faksu perduoti atvykimo uosto veterinarijos tarnyboms# pranešimą pagal B priede pridėtą formą ir krovinį lydinčio veterinarijos sertifikato fotokopiją. Fakso pranešimas turi būti siunčiamas prieš dvi darbo dienas iki krovinio pakrovimo į laivą ar lėktuvą. Krovinys nebus išleistas, kol jam pritarimo neduos atvykimo uosto veterinarijos tarnybos.

 2. Šunys ir katės (ne daugiau 2), kurie importuojami kaip savininką lydinčio bagažo dalis, atleidžiami nuo būtinybės gauti direktoriaus išduodamą licenziją, jeigu jie atitinka 3-6 punkto nuostatas, turi kilmės šalies valstybinio veterinarijos gydytojo ne anksčiau kaip prieš 10 dienų iki importo išduotą sveikumo sertifikatą, kuriame nurodoma, kad gyvūnai buvo apžiūrėti, ir nenustatyta užkrečiamų ligų. Prie sertifikato turi būti pridėtas savininko pareiškimas, kad iki atvežimo į Izraelį jis turėjo gyvūnus nerumpiau, kaip 90 dienų (C priedas).

  Šunis ir kates importuojant kaip lydintį bagažą taip pat galioja aukščiau nurodytos 8 punkto nuostatos.

 3. Šunims ir katėms, kurie atvykimo metu yra sveiki ir turi reikalaujamus dokumentus, Izraelyje karantinavimo periodas nereikalingas.

 4. Jeigu neįvykdomi visi veterinarijos tarnybų reikalavimai, katės ir šunys direktoriaus nuožiūra ir jo nurodytomis sąlygomis gali būti grąžinami į kilmės šalį, sunaikinami ar perkeliami į karantino centrą.

 5. Importuotojas ar savininkas privalo padengti visas gyvūno grąžinimo į kilmės šalį, sunaikinimo arba perkėlimo į karantiną ir laikymo jame išlaidas, taip pat apžiūros, diagnozavimo, vakcinavimo ir specialaus gydymo, jeigu taip nurodė valstybinis veterinarijos gydytojas, kaštus.

 6. Pagrindinis ir galiojantis informacijos variantas yra hebrajų kalba skelbiamas Izraelio veterinarijos tarnybų ir gyvūnų sveikatos tinklapyje.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *